Kinderraad

Naam: The voice of the Ichthusschool

Knipsel

De kinderraad is een groep leerlingen die punten bespreken die zij belangrijk vinden voor school. De raad komt 4x per jaar bijeen in een vergadering.

Vanuit de groepen 5 t/m 8 worden 2 leerlingen gekozen die plaatsnemen in de Kinderraad. Meester Taal is de voorzitter van de vergaderingen. Namens de leerkrachten zit Heleen Drost in de Kinderraad. De leerlingen kunnen vragen/ideeën uit hun eigen groep meenemen naar de kinderraadsvergaderingen. Meester Taal zorgt dat de kinderraadsleden vooraf een agenda krijgen. Heleen Drost zorgt voor de notulen.

De notulen worden geplaatst op de schoolwebsite. Download hier de notulen:

notulen 18112014

notulen 18092014

notulen 18022015

notulen 24052016