Naam school bekend gemaakt

Onze nieuwe school gaat heten: De Blinkerd.

Blinkerd is een ‘kaal wit duin’ en betekent ook ‘lichte plek aan de hemel’ . De duintop is naar de lichte kleur genoemd die hem doet afsteken tegen de duinbegroeiing. Ook de betekenis ‘lichte plek aan de hemel’ is op deze manier ontstaan.

Blinkerd is ook een afleiding van het werkwoord → blinken.

De naam De Blinkerd heeft een relatie met de omgeving waarin wij wonen; de duinen en de mooie luchten die we vaak vanaf zee zien komen aan drijven.

De Blinkerd is afgeleid van het werkwoord blinken wat je ook kunt omschrijven als stralen, glanzen en schitteren. En dat is wat wij als nieuwe school willen. Een school waar ieder kind met plezier naar toe gaat en iedereen zich in een omgeving van vertrouwen en ontmoeten welkom voelt. En waar met enthousiasme van en met elkaar geleerd en gebouwd wordt en de gelegenheid heeft zijn talenten te ontplooien. Iedereen hoort er bij en doet mee.

Bekijk hier het spel dat de kinderen van beide scholen speelden bij de bekendmaking van de naam: