Visie/missie

De missie van de Ichthusschool:

De Ichthusschool is een moderne Protestant Christelijke school.

In een open sfeer helpen wij de leerlingen verder met hun cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

Ieder kind is uniek en daarom streven wij ernaar om binnen het onderwijs dat wij bieden, zoveel mogelijk te differentiëren. Zo kunnen we aansluiten bij de behoefte van het kind.

We willen dat kinderen zich prettig en veilig voelen op de Ichthusschool, zodat zij zich in alle rust kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gelukkige mensen.

Kortom: Op de Ichthusschool voel je je als een vis in het water.

 

Visie, kernwaarden en uitgangspunten:

Wij hechten een grote waarde aan de Christelijke identiteit

We zijn een school die werkt vanuit haar Christelijke identiteit. Dit laten wij terugkomen in de dagopening / sluiting, maandvieringen, andere vieringen en kerkdiensten waar de school 2 x per jaar aan meewerkt. Ook in de dagelijkse omgang laten wij dit zien door het wederzijds respect wat we voor elkaar hebben.

 

Voor ons is ieder kind uniek

Wij vinden dat elk kind recht heeft op een liefdevolle en veilige omgeving. Ieder kind is waardevol en ieder kind verdient aandacht, respect, bewondering en waardering.

 

We bieden kansen voor alle leerlingen

We bieden alle kinderen de mogelijkheid om optimaal binnen zijn of haar kunnen te functioneren. Dit bereiken we door binnen ons onderwijs te differentiëren.

De vorderingen van de leerlingen leggen we vast in een leerlingvolgsysteem.

 

We streven naar structuur, veiligheid en rust

We bieden kinderen structuur, zodat ze zich veilig voelen en in alle rust kunnen werken aan het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

 

 

Een fijne sfeer is de basis voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling

We willen een fijne sfeer scheppen, waarin kinderen met onze hulp kunnen werken aan een goede cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en sportieve ontwikkeling.

 

Kinderen van alle leeftijden moeten met elkaar leren omgaan

We vinden het belangrijk dat kinderen van alle leeftijden met elkaar leren omgaan. We willen dit bereiken door regelmatig klassendoorbrekende activiteiten te organiseren. Hierbij kunt u denken aan leesonderwijs, vieringen, atelier, sportdag e.d.

 

Wij willen kinderen opleiden tot zelfstandige mensen

We willen kinderen een stuk zelfstandigheid laten verwerven, zodat zij verder op weg geholpen worden naar hun plaats in de maatschappij.

We zijn een school in beweging

We zijn een school in beweging. Door middel van cursussen en nascholing willen we ervoor zorgen dat we ons blijven ontwikkelen. Hiermee willen we bereiken dat het onderwijs aansluit bij de behoefte van de leerlingen.

 

Toekomstplannen

Wij oriënteren ons op een eventuele fusie met de Immanuëlschool.

Afhankelijk hiervan willen wij initiatieven ontplooien en uitwerken met het oog op de nieuwbouw van één nieuwe Protestants Christelijke Basisschool in Monster of aparte nieuwbouw.