Medezeggenschapsraad

De MedezeggenschapsRaad: voor ons aller belang

Op onze school is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is een afvaardiging van ouders en personeel die met elkaar én met de directeur praten over het beleid van de school. De MR behartigt zoveel mogelijk de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten op school en adviseert de directeur.

Doordat de MR meedenkt en meepraat over het beleid, wordt de kwaliteit verbeterd. De MR helpt ook mee een open communicatie in school te creëren.

Namens de ouders:

Marike Hame                    Jacqueline de Haan Voois
 Marike Hamel                              Jacqueline de Haan-Voois

Namens het team:

Personeel4              Personeel10
Heleen Drost                             Sandra Koornneef          Daphne van Dop-v.d. Scheer

Wist u dat u ook de agenda en de goedgekeurde notulen van de MR via e-mail kunt ontvangen?

Als u dat wilt, stuur dan een berichtje naar skoornneef@ichthus.pcpow.nl  met als onderwerp ‘agenda en notulen MR’.

 

Met vriendelijke groet,

MR Ichthusschool