Ouder Commissie

Deze groep ouders ondersteunt het team tijdens de talloze activiteiten die op school plaatsvinden. U kunt daarbij denken aan: het organiseren van de jaarlijkse openbare ouderavond, Sinterklaas, Kerstviering, Paasviering, Avondvierdaagse, Afscheid groep 8, etc.

Vanuit de oudercommissie wordt er gezocht naar een “contactouder ” voor elke groep. Deze ouder kan de leerkracht en leerlingen o.a. assisteren bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten.

Voorzitter                     Penningmeester

Jacqueline Baak           Pauline van der Ende