VSO/TSO/BSO/NSO

Onze school heeft specifieke afspraken gemaakt met Simba. Deze organisatie verzorgt voor ons de naschoolse opvang. De aanmelding voor naschoolse opvang dienen de ouders zelf te verzorgen. Ouders mogen uiteraard een andere instelling voor kinderopvang kiezen. De school speelt hierbij geen bepalende rol. De voorschoolse opvang vindt niet plaats binnen de school, maar kan wel door Simba buiten de school worden geregeld. Over de uitvoering van de naschoolse opvang binnen ons gebouw is periodiek overleg tussen de schooldirectie en de leiding van Simba. Eventuele klachten dienen in eerste instantie te worden besproken met Simba.

 

De mogelijkheden voor buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

•              Opvang voor schooltijd van 7.30 tot 8.45 uur.

•              Ook op woensdag en vrijdag van 11.30 tot 13.00 uur.

•              De groepsleiding brengt uw kind naar school.

 

Naschoolse opvang

•              De groepsleiding haalt uw kind van school.

•              Opvang na schooltijd van 14.30 tot 18.00 uur.

•              Opvang op woensdag en/of vrijdag van 11.30 tot 18.00 uur.

 

Vakantie opvang hele of halve dagen

•              Opvang in de schoolvakanties en op vrije schooldagen van 7.30 tot 18.00 uur.

•              Opvang in de schoolvakanties en op vrije schooldagen, halve dagen van 7.30 tot 13.00 of van 13.00 tot 18.00 uur.

 

Dagopvang

Voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar is er de dagopvang. De dagopvanggroepen (een babygroep, een peutergroep en een 3+ groep) zijn geopend van 7.30 tot 18.00 uur.

 

 

Meer informatie ?

 

www.kdvsimba.nl

info@kdvsimba.nl

 

Tel. 0174 243104

Tel. 0174 242950

 

Ook zijn er nog andere organisaties die de opvang van uw kind kunnen verzorgen waaronder 2Samen.

Het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 70 in Den Haag. 2Samen is bereikbaar via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: info@2samen.nl.

Meer informatie treft u op de website: www.2samen.nl.. .

Informatie over andere organisaties kunt u op school vragen.